Logo_PulseX (Custom)

กรมแพทย์ทบ. ส่ง Heavy lift D-MERT ได้รางวัลชนะเลิศผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ทางทหาร จากบริษัท พัลซ ไซเอนซ์ จำกัด

พิธีมอบรางวัลผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ทางทหารของกระทรวงกลาโหม ประจำปี 2566 ซึ่งรางวัลชนะเลิศ ได้แก่ อากาศยานไร้คนขับสำหรับลำเลียงผู้ป่วยและอุปกรณ์ทางการแพทย์ขนาดใหญ่ Heavy lift D-MERT

Pulse X ร่วมจัดนิทรรศการวิชาการ โรงเรียนนายร้อย จปร. 2566

พัลซ ไซเอนซ์ นำผลงานร่วมแสดงในงาน “วันนิทรรศการวิชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ประจำปี 2566” ในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2566 ณ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า อ.เมือง จ.นครนายก

Pulse X เข้าร่วมงานนิทรรศการอุปกรณ์ป้องกันประเทศ Defense & Security 2023

“The Power of Partnership พลังแห่งความร่วมมือ” บริษัท พัลซ ไซเอนซ์ จำกัด ขอเชิญเข้าร่วมชมงานนิทรรศการอุปกรณ์ป้องกันประเทศ Defense & Security 2023 งานจัดแสดงอาวุธยุทโธปกรณ์และระบบรักษาความปลอดภัยที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ในวันที่ 6-9 พฤศจิกายน 2566 ณ IMPACT Exhibition Hall 9-12 เมืองทองธานี

ประธาน บริษัท พัลซ ไซเอนซ์ จำกัด ขึ้นรับรางวัล “บุคคลตัวอย่างภาคธุรกิจการแพทย์แห่งปี 2023” จากมสวท.

คุณนัทธี อินต๊ะเสน ประธานบริษัท พัลซ ไซเอนซ์ จำกัด ได้รับเกียรติขึ้นรับรางวัล บุคคลตัวอย่างภาคธุรกิจการแพทย์แห่งปี 2023  ในโครงการ “บุคคลคุณภาพแห่งปี 2023”

พัลซ ไซเอนซ์ ร่วมเซ็น MOU กับ อุทยานเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ในการพัฒนาเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์

พัลซ ไซเอนซ์ ร่วมเซ็น MOU กับ อุทยานเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ในการพัฒนาเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์

พัลซ ไซเอนซ์ ร่วมเซ็น MOU กับ อุทยานเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ในการพัฒนาเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์

พัลซ ไซเอนซ์ ร่วมเซ็น MOU กับ อุทยานเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ในการพัฒนาเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์

พัลซ ไซเอนซ์ ร่วมมือจัดการซักซ้อมแผนชุดบรรเทาสาธารณภัยจากชุดแพทย์ทหารเผชิญเหตุด้วยอากาศยานโดรน

พัลซ ไซเอนซ์ ร่วมมือจัดการซักซ้อมแผนชุดบรรเทาสาธารณภัยจากชุดแพทย์ทหารเผชิญเหตุด้วยอากาศยานโดรน