Logo_PulseX (Custom)

พัลซ ไซเอนซ์ ร่วมลงนาม MOU กับ เนแรค อาร์ม อินดัสตรี ผลักดันการพัฒนาธุรกิจ เทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์

การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการในครั้งนี้ เพื่อให้เกิดการพัฒนานำไปใช้ประโยชน์จากโครงการภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ให้มีศักยภาพที่สูงขึ้นในอนาคต