Logo_PulseX (Custom)

พัลซ ไซเอนซ์ ร่วมลงนาม MOU กับ เนแรค อาร์ม อินดัสตรี ผลักดันการพัฒนาธุรกิจ เทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์

23 June 2023
Events
, , , , ,
0

เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2566 ณ ห้องประชุม จิตร ประพัฒน์ พา อาคารสมาคมนักเรียนเก่า อำนวยศิลป์ โดย นายนัทธี อินต๊ะเสน ประธานบริษัท พัลซ ไซ​เอน​ซ์ จำกัด กับ นายสง่า เกี๋ยงคำ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เนแรค อาร์ม อินดัสตรี จำกัด ได้ร่วมลงนาม บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนาธุรกิจ เทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์ (SMART WEAPON) ที่ทั้ง 2 ฝ่ายได้ตกลงร่วมกัน โดยได้รับเกียรติจาก พลอากาศเอก มานัต วงษ์วาทย์ นายกสมาคมอุตสาหกรรมเพื่อการป้องกันประเทศ และ พลอากาศเอก ดร. อรัญ ชมไพศาล ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สมาคมอุตสาหกรรมเพื่อการป้องกันประเทศ กล่าวถึง วัตถุประสงค์การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการในครั้งนี้ เพื่อให้เกิดการพัฒนานำไปใช้ประโยชน์จากโครงการภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ให้มีศักยภาพที่สูงขึ้นในอนาคต

รวมถึงการผลักดันการวิจัยและพัฒนาธุรกิจ เทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์ (SMART WEAPON) เพื่อประเมินประสิทธิภาพของผลงาน และนำมาปรับปรุงพร้อมหาแนวทางการพัฒนาให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

     เมื่อเสร็จสิ้นการลงนาม ทาง พัลซ เอ็กซ์ ได้แสดงการสาธิตเทคโนโลยีอากาศยานฉลาด ให้กับแขกผู้มีเกียรติที่เข้าร่วมงานได้รับชมอีกด้วย

Hey, like this? Why not share it with a buddy?